30 may 1918-ci ildə Cümhuriyyətin istiqlaliyyətini elan etməsi barədə radioqramı

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti  1918-ci il mayın 30-da radioqram vasitəsilə Azərbaycanın öz istiqlaliyyətini elan etməsi barədə dünyanın əsas siyasi mərkəzlərinə rəsmi bəyanatlar göndərdi.

Realliq.TV bildirir ki, həmin radioqramda yeni yaradılmış Hökumətin müvəqqəti olaraq Gəncədə ( o dovr üçün Yelizavetpol adlanırdı – red. ) yerləşdiyi bildirilirdi.