Startap şəhadətnamələrinin verilməsinə başlanıldı

Startap şəhadətnaməsi almaq üçün Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyə (KOBİA) 6 müraciət daxil olub.

Mövcud normalara uyğun 5 startap mikro və kiçik sahibkarlıq subyekti Şuranın müzakirəsinə təqdim edilib.

Şura bəlli meyarlar əsasında səs çoxluğu ilə 3 startapa “Startap şəhadətnaməsinin verilməsi haqqında rəy verib.

Mövcud qaydalara görə, şəhadətnamə alan startaplar əldə etdikləri gəlirlər üzrə mənfəət və gəlir vergisindən 3 il müddətinə azad ediləcək.

Müraciətlər Agentliyə yazılı formada (Ünvan: AZ1069, Bakı şəhəri, Atatürk prospekti, 134) və ya elektron qaydada ([email protected]təqdim edilməlidir. Müraciət etmək üçün müvafiq ərizə forması və lazım olan digər sənədlər bu bölmədə yerləşdirilib. 

Nazirlər Kabinetinin 29 yanvar 2021-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Startapın müəyyən olunması meyarları”na əsasən “Startap” şəhadətnaməsi vergi ödəyicisi olan mikro və ya kiçik sahibkarlıq subyektlərinə verilir. Müraciət edən orta və ya iri sahibkarlıq subyektinin təsisisçisi olarsa, həmin təsisçinin hüquqi şəxsdə payı 49%-dən çox olmamalıdır.

“Startap” şəhadətnaməsi gəlir və ya mənfəət əldə etmək məqsədilə istehsal olunan, innovativ təşəbbüsə əsaslanan, rəqabətqabiliyyətli, eləcə də digər startap məhsulu (xidməti) ilə eynilik təşkil etməyən məhsul (xidmət) istehsalı üçün təqdim edilir.

“Startap” şəhadətnaməsini əldə etmək üçün KOBİA-ya daxil olmuş ərizə həmin gün qeydiyyata alınır. Ərizəyə və ona əlavə edilmiş sənədlərə Agentlikdə ümumilikdə 30 gün müddətində baxılır və qiymətləndirilməsi üçün Ekspertlər Şurasına təqdim olunur. Ekspertlər Şurasının rəyi əsasında Agentlik “Startap” şəhadətnaməsinin verilməsi və ya verilməsindən imtina edilməsi barədə qərar qəbul edir.